Качества

Свойства

Размери в милиметри (mm)

Дълбочина: 100
Ефективна ширина:  600
Дебелина (mm):  0.75, 0.88, 1.00, 1.25
Минимална дължина:  400
Максимална дължина: 13500
Материал:     Стомана S320GD, поцинкована според EN 10346.

Полиестерно покритие за вътрешна употреба според EN 10169-1 and EN 10169-3

Продуктов толеранс:   EN-10162, EN 1090-2
Толеранс на материала:  EN 10143

Материали

Стомана поцинкована с полиестерно покритие  
Цинково покритие:  100, 275 g/m²
Външно покритие:  Polyester 15 μm
   Polyester 25 μm
Вътрешно покритие:  Epoxy 10 μm
Цветове:  RAL 9002, 9010

Проектни изисквания

Структурните касети на Ruukki  трябва да се използват в съответствие с проекта, като се вземат предвид техническите показатели, стандарти. Свържете с нас за повече информация и помощ при проектирането с тези материали.

Антикорозионна защита

Околна среда Покритие на структурните касети
За вътрешна употреба в сградите с категория на корозия C1, C2 според EN ISO 12944-2 стандарт и A1, A2 според EN 10169-3 стандарт Стомана с цинково покритие от 100 g/m2 и покритие от полиестер с дебелина SP 15, дебелина 15 μm
За вътрешна употреба в сгради с категория на корозиоя C1, C2, C3 според стандарт EN ISO 12944-2 стандарт и A1, A2, A3 и според EN 10169-3 стандарт Стомана с цинково покритие от 275 g/m2 и покритие от полиестер с дебелина SP 25, дебелина 25 μm

 

Категории корозивност в съответствие със стандарт EN ISO 12944-2, примери

 

 • Корозивност категория С1:

 

 • Интериор – отопляема сграда с чист въздух, например офиси, магазини, училища, хотели
 • Корозивност категория C2:

 

 • Интериор – неотопляеми сгради, в които могат да се появят конденз, напр складове, спортни зали
 • Корозивност категория C3:

 

 • Интериор – производствени помещения с висока влажност и малко замърсяване на въздуха, например за преработка на храни, перални, пивоварни, мандри
 • Exterior- градски и индустриални среди, умерено замърсяването със серен диоксид. Крайбрежните зони с ниска соленост.
 • Корозивност категория C4:

 

 • Външни -Промишлени зони и крайбрежни райони с умерен соленост.
 • Категории корозивност съгласно EN 10169 стандарт (кондензация), примери

 

 • Корозивност категория А1:

 

 • Интериор – офис сгради, училища, жилищни (с изключение на кухни и бани), сухи сгради за съхранение
 • Корозивност категория A2:

 

 • Интериор – спортни зали, кина, театри, хладилни складове, супермаркети
 • Корозивност категория A3:

 

 • Външни – кухни и бани, хранително-вкусовата промишленост (напр пекарни), промишлени сгради със сухи процес Corrosivity categories according to EN ISO 12944-2 standard, examples

Проектантско-конструкторски средства

Инструменти за проектиране – Оразмеряване със софтуер Poimu и Traypan

Ruukki предлага отлична възможност нашите инженери да ви предоставят изчисления със софтуер за оразмеряване Poimu, който дава възможност за оптимизиране на избора на продукти в съответствие с Еврокод.

Само чрез определяне на някои основни входни данни можете да получите най-добрият съвет и най-ефективното покривно решение от нашите инженери от производствената програма на Ruukki. Ние ще ви дадем изчисления както на една греда, така и на непрекъсната греда и ще ви дадем точен разкрой на листата и нарезна спецификация.

От тук можете да изтеглите детайлна информация и таблищи за натоварване :

 1. Детайлни чертежи в DWG
 2. Детайлни чертежи в PDF
 3. Инструкция за складиране и монтаж

Средства за проектиране

Ruukki предлага отличен софтуер за оразмеряване Poimu – изчислителен софтуер за проектиране на високопрофилна ламарина, който дава възможност за оптимизиране избора на продукта съгласно Eurocode. Потребителят може да избере нископрофилна ламарина за своите нужди от производството на Ruukki само чрез определянето на някои основни входни данни.

Това бързо средство за оптимизация обхваща 1-, 2-разстояние между опорите и непрекъснатите конструкции. Дава Ви точното решение каква ламарина трябва да използвате и каква да бъде дължината й.

Монтиране

 1. Окачване
 2. Трябва да се избягва окачване по фасадата. Ако е абсолютно необходимо, опорите за окачването трябва да се поставят по целия път до подконструкцята или самата носеща конструкция
 3. Монтаж  на фасадата – Скрепителни елементи
 4. При монтажа трябва да се проверяват скрепителните елементи. За да проверите здравината на скрепителните елементи, отворете няколко от тях в различни части на сградата. Обърнете специално внимание на общия външен вид на скрепителния елемент и на здравината на уплътнението под капака, пазещо от навлизане на вода в съединенията. Подменете износените скрепителни елементи.Инструкции за омнтаж (папка инструкции за монтаж)
 5. Инструкции за складиране (папка инструкции за складиране)

– Изтеглете инструкции за монтаж

– Изтеглете инструкции за поддръжка на фасадни профили

Безопасност

Гарантирането на здравето и безопасността на работниците е наш приоритет.