Високопрофилна ламарина T153-280-840

PDF информацията за това изделие

Продуктова карта T153-41L-840
  T = Трапецовидна ламарина
  153 = Клас височина
  41 = Ширина на фланша
  L = Носещ високопрофилен лист
  840 =Модулна ширина
Височина: 153 mm
Модулна ширина: 840 mm
Дебелини : 0.7–1.5 mm
Налични дебелини: 0.75, 0.88, 1.0, 1.25, 1.5 mm
Минимална дължина: 800 mm
Максимална дължина: 18300 mm
Контрол на качеството: Заводски производствен контрол според EN14782 and EN1090-1
Суровина: Дълбоко поцинкована стомана  S320GD+Z цинк
Поцинкована според  EN10346
Полиестерено покритие според EN10169-1
Толеранс: Продукт: EN 508-1
Суровина : EN 10143
CE маркировка Според: EN1090-1
Клас : EXC1, EXC2, EXC3