Високопрофилна ламарина Т200-840

PDF информацията за това изделие

Продуктова карта T200-75L-840
  T = Трапецовидна ламарина
  200 = Клас височина
  75 = Ширина на фланша
  L = Носещ високопрофилен лист
  840 =Модулна ширина
Височина: 200mm
Модулна ширина: 840 mm
Дебелини : 0.75–1.25 mm
Налични дебелини: 0.75, 0.88, 1.0, 1.25, mm
Минимална дължина: 500 mm
Максимална дължина: 13500mm
Контрол на качеството: Заводски производствен контрол според EN14782 and EN1090-1
Суровина: Дълбоко поцинкована стомана  S320GD+Z цинк
Поцинкована според  EN10346
Полиестерено покритие според EN10169-1
Толеранс: Продукт: EN 508-1
Суровина : EN 10143
CE маркировка Според: EN1090-1
Клас : EXC1, EXC2, EXC3