Енергийна ефективност с метални конструкции и сандвич панели от Ruukki

Сподели сега:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Разход на енергия при експлоатация на сгради с метални конструкции и сандвич панели

Производството на здания от металоконструкции на Ruukki  дава възможност на клиентите да използват възобновяеми източници на енергия, което е незаменимо по отношение на енергоефективността. Съдържанието на въглерод в стоманата, химическият състав на продукцията, системата за сертификация на производството на здания от метални конструкции – всичко е в посока максимално ефективна експлоатация в бъдеще.

Нашите решения по производството на външната обвивка са разработени за обезпечаване на висока енергоефективност и икономичност. Концепцията на уникалните енергийни сандвич панели Ruukki използва приинципа на динамичното моделиране, което улеснява клиентите да намерят оптималния баланс мужду материалните разходи за производството на здания от метални конструкции и сандвич панели Ruukki и енергоефективността.

Възобновяеми източници на енергия

В бъдеще ние ще бъдем свидетели на все по-голямо приложение на системи, използващи слънчевата енергия, интегрирани в конструкцията. Покривите Ruukki, металните и стъклени фасади предлагат идеална основа, в която могат да бъдат интегрирани електрически и отоплителни колектори. Производството на здания от метални конструкции и сандвич панели Ruukki като цяло е насочено към изучаването на алтернативни източници на енергия и тяхното приложение в проектите.

Енергийни разходи за производство на здания от метални конструкции и тяхната експлоатация

Във връзка с това са включени в услугите структурна оптимизация на производството и доставката на конструктивните елементи, което позволява да се съкратят енергийните разходи за производство и да намалят стойността на материалите. Използването на стомана с по-голяма здравина в подходящите детайли, може съществено да съкрати енергийните разходи при производството на здания от метални конструкции и сандвич панели. В тяхното производство се използват възможно най-много материали, които в бъдеще могат да се рециклират. Намалява се дела на невъзобновяемите материали до 15%. Всичко това прави възможно да се запази до 40% повече енергия в сравнение с традиционните метални панели, използвани при изграждането на здания.

Със сандвич панелите успешно се реновират и вече построени или стари сгради като по този начин се подобрява тяхната енергийна ефективност.

Енергийно ефективни решения от RUUKKI за строителство

Направи запитване

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas tristique justo nibh, sed accumsan nulla imperdiet quis.